Stage Joakim Vujic

СЦЕНА ЈОАКИМ ВУЈИЋ

Stage Joakim Vujic
Image
Stage Joakim Vujic

ТЕХНИЧКЕ МОГУЋНОСТИ • Тип гледалишта: Нормалан
 • Капацитет гледалишта: 263
 • Тип позорнице: Италијанска
 • Ширина порталног отвора: 6.90 м
 • Ширина контрапортала: 9 м
 • Висина порталног отвора: 4,05 м
 • Висина контрапортала: 8 м
 • Ширина просценијума: 8 м
 • Дубина просценијума: 2,5 м
 • Дубина позорнице
 1. од »нуле« до задњег зида бинског торња: 17 м
 2. од »нуле« до задње галерије: 16 м
 3. од »нуле« до задњег зида задње позорнице: 17 м
 4. од »нуле« до поцетне линије позорнице: 2,5 м
 5. од »нуле« до задње линије пожарне завесе: 17 м
 6. дубина пожарне завесе: 14,5 м

Technical possibilities • Audience type: Normal
 • Audience capacity: 263
 • Stage type: Italian
 • Portal opening width: 6.90m
 • Width of the counterportal: 9m
 • Portal opening height: 4.05m
 • Counterportal height: 8m
 • Width of proscenium: 8m
 • Proscenium depth: 2.5m
 • Stage depth
 1. from "zero" to the back wall of the stage tower: 17m
 2. from "zero" to the last gallery: 16m
 3. from "zero" to the back wall of the back stage: 17m
 4. from "zero" to the starting line of the stage: 2.5 m
 5. from "zero" to the last line of the fire curtain: 17m
 6. depth of fire curtain: 14.5m