КЊАЖЕВСКО-СРПСКИ ТЕАТАР
Даничићева 3
34000 Крагујевац

ПИБ: 100562630
Матични број: 7225962
Број рачуна: 840-0000000001664-83

Телефони:
Директор: 034 617 05 00
Уредник програма: 034 617 05 04
Организатор: 034 617 05 03
Продуцент: 065 335 8245
Портирница: 034 617 05 01

pozoristetjv@mts.rs

БИЛЕТАРНИЦА: 034 33 20 63
РАДНО ВРЕМЕ: 10-14 часова
У данима када се изводе представе:
10-14 и 18-20 часова
Молимо Вас да попуните сва поља.
Молимо Вас да попуните сва поља.
Молимо Вас да попуните сва поља.

Контактирајте нас

Даничићева 3, 34000 Крагујевац

Директор: 034 617 05 00
Уредник програма:  034 617 05 04
Организатор: 034 617 05 03
Продуцент: 065 335 8245
Портирница: 034 617 05 01

Билетарница

Билетарница: 034 33 20 63

РАДНО ВРЕМЕ: 10-14 часова
У данима када се изводе представе:
10-14 и 18-20 часова

pozoristetjv@mts.rs

Пратите нас