РЕПЕРТОАР - фебруар 2021.

ДНЕВНИК ЈЕДНОГ ЛУДАКА
Четвртак, 4. фебруар 19.00 часова

БРИШИ ОД СВОЈЕ ЖЕНЕ
Уторак, 9. фебруар 19.00 часова

ДАН КЊАЖЕВСКО-СРПСКОГ ТЕАТРА
ГЕНЕРАЛИ ИЛИ СРОДСТВО ПО ОРУЖЈУ - премијера
Понедељак, 15. фебруар 19.00 часова

ГЕНЕРАЛИ ИЛИ СРОДСТВО ПО ОРУЖЈУ - I реприза
Четвртак, 18. фебруар 19.00 часова

ГЕНЕРАЛИ ИЛИ СРОДСТВО ПО ОРУЖЈУ - II реприза
Субота, 20. фебруар 19.00 часова

ГЕНЕРАЛИ ИЛИ СРОДСТВО ПО ОРУЖЈУ
Четвртак, 25. фебруар 19.00 часова

ЖЕНИДБА И УДАДБА
Субота, 27. фебруар 19.00 часова