РЕПЕРТОАР - октобар 2020.

Међународни позоришни фестивал Јоакимфест
8-13. октобар 20.00 часова

НЕГРИ или Љубов ко сочеловеком својим

Субота 17. октобар 20.00 часова 

БРИШИ ОД СВОЈЕ ЖЕНЕ
Уторак, 20. октобар 20.00 часова 

ЖЕНИДБА И УДАДБА
Четвртак, 22. октобар 20.00 часова 

Фестивал БАШТеАТАР
Петак, 23. октобар 20.00 часова 

Фестивал БАШТеАТАР
Субота, 24. октобар 18.00 часова 

Фестивал БАШТеАТАР
Уторак, 27. октобар 20.00 часова 

БРИШИ ОД СВОЈЕ ЖЕНЕ
Четвртак, 29. октобар 20.00 часова 


УЧЕШЋЕ НА ФЕСТИВАЛИМА

НЕГРИ
26. октобар,  Позоришни фестивал УПАД, Нови Сад

ЖЕНИДБА И УДАДБА
28. октобар,  56. Фестивал професионалних позоришта Србије Јоаким Вујић

ЖЕНИДБА И УДАДБА
30. октобар,  Међународни позоришни фестивал класике Вршачка позоришна јесен