ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈН У КСТ-у

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ

Објављено на Порталу јавних набавки 19.6.2020. године

Обавештење о закљученом уговору

 

УСЛУГА ОБЕЗБЕЂЕЊА – ФТО

Објављено на Порталу јавних набавки 16.6.2020. године

Обавештење о закљученом уговору

 

УСЛУГА ОМЛАДИНСКИХ ЗАДРУГА

Објављено на Порталу јавних набавки 16.6.2020. године

Обавештење о закљученом уговору

 

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ПО ПАРТИЈАМА

Објављено на Порталу јавних набавки 9.5.2020. године

Обавештење о закљученом уговору I партија

Обавештење о закљученом уговору II партија

УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА РАЧУНАРА

Објављено на Порталу јавних набавки 8.5.2020. године

Обавештење о закљученом уговору

 

СРЕДСТВА ЗА ХИГЈЕНУ – централизована ЈН

Централизована ЈН од 21.02.2020. године

Одлука о додели уговора

 

УСЛУГА ОСИГУРУЊА ИМОВИНЕ

Објављено на Порталу јавних набавки 13.10.2019. године

Одлука о додели уговора

 

УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ (услуге хотела, ресторана и трговине на мало)

Објављено на Порталу јавних набавки 13.9.2019. године

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ – централизована ЈН

Објављено на Порталу јавних набавки 05.07.2018. године

Одлука о додели уговора

 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПО ПАРТИЈАМА – централизована ЈН

Објављено на Порталу јавних набавки 12.06.2018. године

Одлука о додели уговора

 

УСЛУГА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ – централизована ЈН

Објављено на Порталу јавних набавки 06.06.2018. године

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Контактирајте нас

Даничићева 3, 34000 Крагујевац

Директор: 034 617 05 00
Уредник програма:
034 617 05 04
Организатор: 034 617 05 03
Продуцент: 065 335 8245
Портирница: 034 617 05 01

Билетарница

Билетарница: 034 33 20 63
                        061 16 43 791

РАДНО ВРЕМЕ:
радним данима и суботом
10-14 часова 
10-14 и 18-20 часова
у данима када се изводе представе

pozoristetjv@mts.rs

Пратите нас