КЊАЖЕВСКО-СРПСКИ ТЕАТАР
Даничићева 3
34000 Крагујевац

ПИБ: 100562630
Матични број: 7225962
Број рачуна: 840-0000000001664-83

Телефони:
Директор: 034 617 05 00
Уредник програма: 034 617 05 04
Маркетинг: 065 335 8245
Рачуноводство: 034 617 05 03
Портирница: 034 617 05 01

pozoristetjv@mts.rs

БИЛЕТАРНИЦА: 034 33 20 63
РАДНО ВРЕМЕ: 10-14 И 18-20 ч.
РАДНИМ ДАНИМА И СУБОТОМ
Молимо Вас да попуните сва поља.
Молимо Вас да попуните сва поља.
Молимо Вас да попуните сва поља.