Женидба и удадба на 56. Јоакиму, Негри на фестивалу УПАД

Књажевско-српски театар у последњој седмици октобра учествује на два фестивала,  26. октобра са представом Негри или љубов ко сочеловеком својим на фестивалу УПАД у Новом саду и 28. октобра са представом Женидба и удадба на 56. Фестивалу професионалних позоришта Србије Јоаким Вујић у Врању.